ข้อมูลสปอต

สวนอิซานุมะเป็นสวนที่มีทิวทัศน์สวยงามซึ่งมีป่าผจญภัย (กรีฑาสนาม) ลานกว้าง เวทีกลางแจ้ง และสระน้ำที่เด็กๆ ชื่นชอบ

เป็น "สวนสัมผัส" ที่คนตกปลามาเยี่ยมเยียนตลอดทั้งปี และเพลิดเพลินกับสวนและหนองน้ำเพื่อเป็นฐานน้ำและความเขียวขจี

ที่อยู่350, นุมาตะ-โช, อิซานุมะ, คาวาโกเอะ-ชิ, ไซตามะ 0855-584

หมายเลขโทรศัพท์

公式サイト