ข้อมูลสปอต
ยามาดะเอ็น

พูดถึงคาวาโกเอะมันเทศ

เชิญมาขุดมันหวานที่ยามาแดนมีที่จอดรถบัสขนาดใหญ่

เราก็ขายผัก

ที่อยู่350-1150-1 นาคาไดมินามิ เมืองคาวาโกเอะ ไซตามะ 10-8 (ชื่อสมาชิก: สมาคมการท่องเที่ยวคาวาโกเอะอิโมโกริ)

หมายเลขโทรศัพท์080-5076-4571

公式サイト