ข้อมูลสปอต
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลสปอต
  3. Koedo Market Kanehiro (ศูนย์ข้าว Kaneko)
โคเอโดชิโจ คาเนฮิโระ ไรสุ เซ็นตะ คาเนโกะ

Koedo Market Kanehiro (ศูนย์ข้าว Kaneko)

เป็นร้านขายข้าวที่มีร้านข้าวห้าดาวในคาวาโกเอะ
ตลาดโอเอโดะ คาเนฮิโระ ดร. ไรซ์ และหน่วยงานขึ้นทะเบียนตรวจสอบข้าว ผู้ตรวจรวบรวมและตรวจสอบข้าวอย่างปลอดภัย
โปรดเพลิดเพลินกับ "ข้าวคาวาโกเอะ" ที่ลงทะเบียนในผลิตภัณฑ์คัดเลือกคาวาโกเอะ

ที่อยู่350-0021 โอนาไค เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ 467-1

หมายเลขโทรศัพท์049-230-4153

公式サイト