ข้อมูลสปอต

ก่อตั้งในปีที่ 38 ของยุคเมจิโปรดเพลิดเพลินกับ "คาวาโกเอะมัทฉะโซบะ" ที่มีสีสันและมีสีสันด้วยมือ

ร้าน Kotobukian Kitain
350-0036-1 โคเซ็นบามาจิ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ 2-11 โทร. 049-225-1184

โคโตบุกิโนะมาชิเต็น
350-0063 Saiwaicho เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ 3-18 โทร. 049-226-9725

ที่อยู่350-0063 Saiwaicho เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ 3-18

หมายเลขโทรศัพท์049-226-9725

公式サイト