ฟิทโทเรไรรารี

ศาลเจ้าและวัด

ศาลเจ้าอินาริ-Kamoda

5100001

คันนง-โด-คิตาตะจิมะ

5100002

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ-คิตาตะจิมะ

5100003

ชินเมฉะ-ชิชิไค

5100004

นากาโอมิ ไดเมียวจิน-คาโมดะ

5100005

เทนโนะ-ซะมะ-คาโมดะ

5100006

Tenjinsha.-Kitatajima

5100007

ศาลเจ้าฮะจิมัง-คาโมดะ

5100008

ศาลเจ้าฮิคาวะ-กระเป๋าเก่า

5100009

ศาลเจ้ายาบุชิ-อิซานุมะ

5100010

ศาลเจ้าฟุรุยะ-ฟุรุยาคามิ

5100011

ศาลเจ้าฟุรุโอะฮะจิมัง-ฟุรุยะ ฮองโกะ

5100012

ศาลเจ้าชินเมอิ-อิมาอิซูมิ

5100013

ศาลเจ้าชินเม-โคนาไค

5100014

ศาลเจ้าฮิคาวะ-โอนาไค

5100015

ศาลเจ้าฮิคาวะ-มินามิตะจิมะ

5100016

ศาลเจ้าฮิคาวะ-นามิกิ

5100017

ยาคุชิโดะ-โคนาไค

5100018

ศาลเจ้าฮิคาวะ-คุเกะโดะ

5100019

ศาลเจ้าฮิคาวะ-ตลาดเก่า

5100020

ศาลเจ้าอินาริ-สุนาคุโบะ

5100021

ศาลเจ้าคะสุกะ-สุนาชินเด็น

5100022

ศาลเจ้าสุวะ-ฟุจิมะ

5100023

ศาลเจ้าฮิเอะ-ชิโมะชิงะชิ

5100024

ศาลเจ้า Hie-Terao

5100025

ศาลเจ้าฮิคาวะ-แซนด์

5100026

ศาลเจ้าอินาริ-ชิโมมัตสึบาระ

5100027

ศาลเจ้าอินาริ-นาคาฟุคุ

5100028

ศาลเจ้าซูกาวาระ-อิมาฟุคุ

5100029

ศาลเจ้ายาคุโมะ-นาคาได

5100030

ศาลเจ้าอินาริ-อิเคเบ

5100031

ศาลเจ้าคุมาโนะ-อิเคเบ

5100032

ซันโนชา-โอสึคาชินดะ

5100033

ศาลเจ้าซูกาวาระ-มินามิ โอสึกะ

5100034

ศาลเจ้าฮาคุซัง-มะสึกะตะ

5100035

ศาลเจ้าฮาคุซัง-Toyoda Shinden

5100036

ศาลเจ้าชิราฮิเกะ-โอบุคุโระ

5100037

ศาลเจ้าชิราฮิเกะ-Toyodahon

5100038

ศาลเจ้ายาซากะ-Otsukashinda

5100039

ศาลเจ้าคะสะฮาตะ

5100040

ศาลเจ้าชิราฮิเกะ-คาซาฮาตะ

5100041

ศาลเจ้ายาซากะ-มาโทบะ

5100042

ศาลเจ้าฮะจิมัง-อะฮินะ

5100043

ศาลเจ้าฮาจิมัน-บนพื้นดิน

5100044

เทนจินฉะ-มาโทบะ

5100045

ศาลเจ้าโอซากิ-คาซาฮาตะ

5100046

ศาลเจ้าคุมะโนะ-อิมานาริ

5100047

ศาลเจ้าฮาคุซัง-โอกะยะ

5100048

ศาลเจ้าฮิคาวะ-โอกายะ

5100049

ศาลเจ้าคะสุกะ-คุเรอิ

5100050