มีอะไรใหม่
  1. หน้าหลัก
  2. มีอะไรใหม่
  3. ขนม Yokocho เกี่ยวกับธุรกิจสิ้นปีและปีใหม่

ขนม Yokocho เกี่ยวกับธุรกิจสิ้นปีและปีใหม่

2021.12.24 แจ้งให้ทราบ

เราจะแจ้งข้อมูลทางธุรกิจของแต่ละร้านค้าใน Kashiya Yokocho ให้คุณทราบในช่วงวันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

เมื่อเที่ยวชมสถานที่ โปรดดูรายการวันทำการด้านล่าง

* ตารางธุรกิจอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์ของร้านค้าโปรดทราบ