มีอะไรใหม่
  1. หน้าหลัก
  2. มีอะไรใหม่
  3. เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโคโรนาใหม่ให้กับผู้ประกอบการในเมือง

เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโคโรนาใหม่ให้กับผู้ประกอบการในเมือง

2021.09.02 แจ้งให้ทราบ

ที่หอการค้าและอุตสาหกรรมคาวาโกเอะ เรากำลังจองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ให้กับพนักงาน (พนักงานพาร์ทไทม์) และเจ้าหน้าที่อายุ 16 ปีขึ้นไป ซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองและทำงานให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเมือง
ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์เฉพาะของหอการค้า (เว็บไซต์ภายนอก)をご確認ください