มีอะไรใหม่
  1. หน้าหลัก
  2. มีอะไรใหม่
  3. [ยกเลิก] ประกาศยกเลิกกิจกรรมวัน Kawagoe Kimono Day 9 กันยายน

[ยกเลิก] ประกาศยกเลิกกิจกรรมวัน Kawagoe Kimono Day 9 กันยายน

2021.09.02 แจ้งให้ทราบ

ประกาศยกเลิกอีเวนต์วันคาวาโกเอะกิโมโน


เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของการติดเชื้อ coronavirus ใหม่ "งาน Kawagoe Kimono Day" ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายนจึงถูกยกเลิก 

เราขออภัยอย่างจริงใจสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นกับทุกคนที่รอคอย
ขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณ.

 วันคาวาโกเอะ กิโมโน เอชพีชำเลือง