มีอะไรใหม่
  1. หน้าหลัก
  2. มีอะไรใหม่
  3. ประกาศ "การทดสอบผู้ยิ่งใหญ่สามคนในไซตามะ"

ประกาศ "การทดสอบผู้ยิ่งใหญ่สามคนในไซตามะ"

2022.02.03 แจ้งให้ทราบ

■ ระยะเวลาถือครอง

วันพฤหัสบดีที่ XNUMX มกราคม ปีที่ XNUMX เรวะ~วันอาทิตย์ที่ XNUMX กุมภาพันธ์ ปีที่ XNUMX เรวะ

♢ โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ต่อไปนี้สำหรับรายละเอียด

ไซตามะ Three Great People Test- สามคนที่ยิ่งใหญ่ที่จังหวัดไซตามะภาคภูมิใจ!Hanawa Hokiichi, Eiichi Shibusawa, Ginko Ogino ~ (chocotabi-saitama.jp)