ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  1. หน้าหลัก
  2. ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์
  3. เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ Little Edo Kawagoe ครั้งที่ 33 จัดขึ้น

ระยะเวลากิจกรรม: 2024/03 (อาทิตย์) - 24/2024/04 (อาทิตย์)

เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ Little Edo Kawagoe ครั้งที่ 33 จัดขึ้น

จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 2024 มีนาคม (วันอาทิตย์) ถึง 3 เมษายน (วันอาทิตย์) 24

ประเพณีฤดูใบไม้ผลิของคาวาโกเอะ “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิเอโดะคาวาโกเอะน้อย” จะจัดขึ้น🎉

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,คุณสมบัติพิเศษนี้โปรดดูหน่อย🔍