ข้อมูลเหตุการณ์ / เหตุการณ์

ระยะเวลาถือครอง: 2024/02/03 (เสาร์)

[Kitain] “ปาร์ตี้เซ็ตซึบุน”

🌈ที่เซทสึบุนเอะ มีชายหนุ่มประมาณ 60 คนร่วมพิธีปาถั่ว และบริเวณรอบๆ ก็เต็มไปด้วยผู้มาสักการะมากมาย

ใช่ 📅2024 ปี 2 เดือน 3 วัน (วันเสาร์) 0 น. - 30 น

    *พิธีขว้างปามาเมะ เวลาประมาณ 1 น.

ที่ไหน 📌ห้องโถงหลัก Kitain / ห้องโถงใหญ่

    1-20-1 โคเซ็นบามาจิ เมืองคาวาโกเอะ จังหวัดไซตามะ

*การสมัครสำหรับผู้ชายสูงอายุจะครบกำหนดภายในวันพุธที่ 1 มกราคม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,ทิศทางนี้โปรดดูหน่อย🔍