ศาลเจ้าคาวาโกเอะคุมาโนะ
ข้อมูลสปอต
นาฬิกา
ศาลเจ้าและวัด

#วัดเร็นเคจิ / บริเวณไทโชโรมัน ยูเมะ-โดริ