อิจิบังไค
ข้อมูลสปอต
ซื้อ

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา