คุราซึคุริ ฮอนโป
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
ขนมหวานชื่อดัง

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)