โกฟุกุ คันดะ
ข้อมูลสปอต
ซื้อ
その他

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา