อิจิบังไค
ข้อมูลสปอต
กิน

#ทิวทัศน์เมืองคุระ-ซึคุริ / บริเวณระฆังเวลา