เม็ดใหญ่
ข้อมูลสปอต
กิน

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)