ซอสถั่วเหลือง Fueki (Kinfueshoyu)
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารญี่ปุ่น