ร้าน Washoku Daiku Kawagoe
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารญี่ปุ่น

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)