โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
กิน
อาหารญี่ปุ่น

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ