โคเอโดะ คุราริ
ข้อมูลสปอต
กิน
คาเฟ่และขนมหวาน

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ