พิพิธภัณฑ์ยาโอโกะ คาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
กิน
คาเฟ่และขนมหวาน

#ปราสาทคาวาโกเอะ พระราชวังฮอนมารุ / ศาลเจ้าคาวาโกเอะฮิคาวะ