"อิจิโนะมะ" ร้านหลักในคาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
กิน
นักชิมอื่นๆ

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ