เม็ดใหญ่
ข้อมูลสปอต
กิน
เมนูปลาไหล

#สายโทบุ (ยกเว้นสถานีคาวาโกเอะและสถานีคาวาโกเอชิ)