ซอสถั่วเหลือง Fueki (Kinfueshoyu)
ข้อมูลสปอต
ประสบการณ์
ทัศนศึกษา

#เทศบาลข้างเคียง