ร้านเช่าชุดกิโมโน ร้านขายเสื้อผ้าญี่ปุ่น คาวาโกเอะ
ข้อมูลสปอต
ประสบการณ์
เช่าชุดกิโมโน

#บริเวณสถานีคาวาโกเอชิ / สถานีคาวาโกเอชิ