อูย่า
ข้อมูลสปอต
ประสบการณ์
ประสบการณ์ทำมือ

#เมือง(พื้นที่อื่นๆ)